Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Ivona Djurkin Kušec

Ivona Djurkin Kušec

izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec

Email: idurkin(at)fazos.hr

Prostorija: 117

Telefon: 031 554 868

Ime i prezime Ivona Djurkin Kušec
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.12.2005
Datum i mjesto rođenja 05.04.1979
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 06.12.2005
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 06.10.2011
Područje znanstvenog rada Kvaliteta mesa domaćih životinja; Molekularna genetika
Područje nastavnog rada Animalni proizvodi; Genomika u zootehnici
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)