Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Josip Novoselec

Josip Novoselec

izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec

Email: josip.novoselec(at)fazos.hr

Prostorija: 311

Telefon: 031 554 906

Ime i prezime Josip Novoselec
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.10.2007
Datum i mjesto rođenja 20.05.1982
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 14.07.2007
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 18.07.2013
Područje znanstvenog rada Stočarstvo i ekološko stočarstvo- Uzgoj i hranidba ovaca i koza; metabolički profil
Područje nastavnog rada Stočarstvo i ekološko stočarstvo- Uzgoj i hranidba ovaca i koza; metabolički profil
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Stočarstvo i ekološko stočarstvo- Uzgoj i hranidba ovaca i koza; metabolički profil