Kaja Marić

Kaja Marić

Email: kaja.maric(at)fazos.hr

Prostorija: 27

Telefon: 031 554 935

Ime i prezime Kaja Marić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Odjeljak za tehničke poslove i održavanje