Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Katarina Hozijan

Katarina Hozijan

Ime i prezime Katarina Hozijan
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)