Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Katica Plazonja

Katica Plazonja

Katica Plazonja

Email: katica.plazonja(at)fazos.hr

Prostorija: Vinkovci

Telefon: 032 343 427

Ime i prezime Katica Plazonja
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Odjeljak za tehničke poslove i održavanje