Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Kristina Gvozdanović

Kristina Gvozdanović

doc.dr.sc. Kristina Gvozdanović

Email: kristina.gvozdanovic(at)fazos.hr

Prostorija: 119

Telefon: 031 533073 lokal 618

Ime i prezime Kristina Gvozdanović
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje doc.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.02.2012
Datum i mjesto rođenja 06.02.1987
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 21.12.2011
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 14.06.2016
Područje znanstvenog rada Svinjogojstvo, genetske analize autohtonih pasmina svinja
Područje nastavnog rada Svinjogojstvo
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)