Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Ljubica Pastuović

Ljubica Pastuović

Ljubica Pastuović , dipl.ing. preh.teh.

Email: ljubica.pastuovic(at)fazos.hr

Prostorija: 356

Telefon: 031 554 898

Ime i prezime Ljubica Pastuović
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje dipl.ing. preh.teh.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.01.2013
Datum i mjesto rođenja 18.11.1966
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 09.11.1998
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada Određivanje kem.sastava stočne hrane, fecesa i biljnog materijala
Područje nastavnog rada Lab.vježbe
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za hranidbu,anatomiju i fiziologiju domaćih životinja