Maja Gregić

dr.sc. Maja Gregić

Email: maja.gregic(at)fazos.hr

Prostorija: 126

Telefon: 031 554 860

Ime i prezime Maja Gregić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.12.2008
Datum i mjesto rođenja 03.01.1982
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 03.03.2008
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 09.12.2016
Područje znanstvenog rada Konjogojstvo
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)