Maja Karnaš

Maja Karnaš , mag. educ. chem.

Email: maja.karnaš(at)fazos.hr

Ime i prezime Maja Karnaš
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje mag. educ. chem.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)