Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Maja Primorac

Maja Primorac

Maja Primorac

Email: maja.primorac(at)fazos.hr

Prostorija: I/162

Telefon: 031/533061 lokal 606

Ime i prezime Maja Primorac
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)