Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Manuela Grčević

Manuela Grčević

dr.sc. Manuela Grčević

Email: manuela.grcevic(at)fazos.hr

Prostorija: 171

Telefon: 031 554 955

Ime i prezime Manuela Grčević
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.12.2008
Datum i mjesto rođenja 15.04.1982
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 26.06.2008
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 05.06.2015
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) funkcionalni proizvodi, obogaćivanje animalnih proizvoda funkcionalnim sastojcima, oksidativni procesi u jajima i mesu, kvaliteta i svježina animalnih proizvoda na Katedri za uzgoj, genetiku i selekciju domaćih životinja