Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Mara Driksler

Mara Driksler

Mara Driksler

Email: mara.driksler(at)fazos.hr

Prostorija: 27

Telefon: 031 554 935

Ime i prezime Mara Driksler
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Odjeljak za tehničke poslove i održavanje