Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Mara Šubarić

Mara Šubarić

Mara Šubarić , polj.teh.

Email: mara.subaric(at)fazos.hr

Prostorija: 369

Telefon: 031 554 895

Ime i prezime Mara Šubarić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje polj.teh.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za genetiku,oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo