Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Marija Guberac

Marija Guberac

Marija Guberac , polj.teh.

Email: marija.guberac(at)fazos.hr

Prostorija: 369

Telefon: 031 554 894

Ime i prezime Marija Guberac
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje polj.teh.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za genetiku,oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo