Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Marija Ravlić

Marija Ravlić

doc.dr.sc. Marija Ravlić

Email: marija.ravlic(at)fazos.hr

Prostorija: 12

Telefon: 031 554 837

Ime i prezime Marija Ravlić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje doc.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.11.2011
Datum i mjesto rođenja 22.03.1986
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 02.11.2010
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 04.12.2015
Područje znanstvenog rada Fitomedicina
Područje nastavnog rada Fitofarmacija, Herbologija, Ekološka poljoprivreda, Integrirana zaštita bilja
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)