Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Marija Šimić

Marija Šimić

Marija Šimić

Email: marija.simic(at)fazos.hr

Prostorija: 27

Telefon: 031 554 971

Ime i prezime Marija Šimić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Ured dekana