Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Mario Keškić, prof.

Mario Keškić, prof.

Mario Keškić, prof.

Email: mario.keskic(at)fazos.hr

Prostorija: II/209

Telefon: 031 554 813

Ime i prezime Mario Keškić, prof.
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Samostalna katedra za strane jezike i Tjelesnu i zdravstvenu kulturu