Mario Ronta

Mario Ronta , mag.ing.agr.

Email: mario.ronta(at)fazos.hr

Prostorija: 309

Telefon: 031 554 926

Ime i prezime Mario Ronta
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje mag.ing.agr.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.06.2013
Datum i mjesto rođenja 21.02.1986
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 28.10.2011
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada Hranidba domaćih životinja
Područje nastavnog rada Hranidba domaćih životinja
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Hranidba domaćih životinja