Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Matija Domaćinović

Matija Domaćinović

Prof.dr.sc. Matija Domaćinović

Email: matija.domacinovic(at)fazos.hr

Prostorija: 304

Telefon: 031 554 927

Ime i prezime Matija Domaćinović
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.02.1988
Datum i mjesto rođenja 16.02.1963
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 03.12.1987
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 16.01.1991
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 23.10.1996
Područje znanstvenog rada Tehnologijom pripreme krmiva i novijim rješenjima komponiranja obroka poboljšati proizvodni, zdravstveni i ekonomski učinak kao i kvalitetu animalnih proizvoda domaćih životinja.
Područje nastavnog rada Hranidba domaćih životinja
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Sveučilišni udžbenik: „Hranidba domaćih životinja“- Osnove hranidbe, Krmiva; „Specijalna hranidba domaćih životinja“. Sveučilišni priručnik: Proizvodnja mlijeka.