Meri Engler

Meri Engler , Mr.sc.

Email: meri.engler(at)fazos.hr

Prostorija: 361/316

Telefon: 031 554 910

Ime i prezime Meri Engler
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Mr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.03.2001
Datum i mjesto rođenja 30.07.1968
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 23.03.2001
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 09.11.2011
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)