Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Mirjana Baban

Mirjana Baban

Prof.dr.sc. Mirjana Baban

Email: mirjana.baban(at)fazos.hr

Prostorija: 122

Telefon: 031 554 861

Ime i prezime Mirjana Baban
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.02.1989
Datum i mjesto rođenja 05.02.1965
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 18.03.1988
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 30.10.1996
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 14.05.2003
Područje znanstvenog rada Konjogojstvo, specijalna zootehnika
Područje nastavnog rada Konjogojstvo, specijalna zootehnika
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Ocjenjivanje i testiranje radne sposobnosti konja