Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Mirjana Lukačević

Mirjana Lukačević

Mirjana Lukačević

Email: mirjana.lukacevic(at)fazos.hr

Prostorija: 47

Telefon: 031 554 844

Ime i prezime Mirjana Lukačević
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Odjeljak za studentska pitanja