Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Mislav Đidara

Mislav Đidara

doc.dr.sc. Mislav Đidara

Email: mislav.didara(at)fazos.hr

Prostorija: 310

Telefon: 031 554 938

Ime i prezime Mislav Đidara
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje doc.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.04.2007
Datum i mjesto rođenja 08.01.1981
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 13.07.2006
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 12.03.2013
Područje znanstvenog rada Metabolizam, oksidativni stres i antioksidativna zaštita te imunološki odgovor domaćih životinja
Područje nastavnog rada Fiziologija domaćih životinja
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)