Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Monika Marković

Monika Marković

doc.dr.sc. Monika Marković

Email: monika.markovic(at)fazos.hr

Prostorija: 215

Telefon: 031533067, lokal 612

Ime i prezime Monika Marković
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje doc.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.12.2008
Datum i mjesto rođenja 15.08.1976
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 21.06.2007
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 06.12.2013
Područje znanstvenog rada Navodnjavanje, suša, voda u tlu, potrebe biljaka za vodom
Područje nastavnog rada Navodnjavanje i odvodnja u poljoprivredi
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)