Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Natalija Steiner

Natalija Steiner

Natalija Steiner , dipl.ing.

Email: natalija.steiner(at)fazos.hr

Prostorija: 254

Telefon: 031 554 884

Ime i prezime Natalija Steiner
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje dipl.ing.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za krmno bilje