Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Nikola Puškarić

Nikola Puškarić

Nikola Puškarić , -

Email: nikola.puskaric(at)fazos.hr

Prostorija: 3

Telefon: 031 554 973

Ime i prezime Nikola Puškarić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje -
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za uskladištenje i tehnologiju ratarskih proizvoda