Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Nikola Raguž

Nikola Raguž

izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž

Email: nikola.raguz(at)fazos.hr

Prostorija: 115

Telefon: 031 554 869

Ime i prezime Nikola Raguž
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.04.2007
Datum i mjesto rođenja 24.03.1981
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 30.11.2006
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 06.11.2012
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada Kvantitativna genetika i selekcija životinja, očuvanje animalnih i genetskih resursa
Područje nastavnog rada Principi uzgoja životinja, Osnove genetike i selekcije, Metode i planovi uzgoja životinja, Kvantitativna genetika, Očuvanje animalnih i genetskih resursa
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)