Pero Mijić

Prof.dr.sc. Pero Mijić

Email: pero.mijic(at)fazos.hr

Prostorija: 122

Telefon: 031 554 858

Ime i prezime Pero Mijić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.09.1997
Datum i mjesto rođenja 14.05.1969
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 20.09.1996
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 14.12.2000
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 14.05.2004
Područje znanstvenog rada Uzgoj i selekcija goveda, muznost, zdravlje vimena, mikroklimatske značajke u staji
Područje nastavnog rada Govedarstvo, konjogojstvo, tehnologija u proizvodnji mlijeka i mesa goveda, etologija domaćih životinja, stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Stručne edukacije i radionice uzgajivača goveda, ocjenjivanje goveda na stočarskim izložbama i sajmovima