Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Ranko Gantner

Ranko Gantner

izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner

Email: ranko.gantner(at)fazos.hr

Prostorija: 343

Telefon: 031 554 823

Ime i prezime Ranko Gantner
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.04.2006
Datum i mjesto rođenja 22.08.1974
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 30.05.2000
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 05.05.2011
Područje znanstvenog rada Unaprjeđenje proizvodnje krmnog bilja
Područje nastavnog rada Proizvodnja krmnog bilja
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Sorta jarog stočnog graška „Alek“