Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Renata Meleš

Renata Meleš

Renata Meleš , mag.iur.

Email: renata.meles(at)fazos.hr

Prostorija: 157

Telefon: 031 554 800

Ime i prezime Renata Meleš
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje mag.iur.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Tajništvo