Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Robeka Čorić

Robeka Čorić

Robeka Čorić , mag.math

Ime i prezime Robeka Čorić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje mag.math
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)