Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Robert Spajić

Robert Spajić

dr.sc. Robert Spajić

Email: robert.spajic(at)fazos.hr

Prostorija: 330

Telefon: 031 554 892

Ime i prezime Robert Spajić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.01.2015
Datum i mjesto rođenja 23.06.1973
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 16.02.2000
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 14.05.2010
Područje znanstvenog rada Stočarstvo, gospodarenje nus proizvodima u poljoprivredi i prehrambenoj industriji
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Stipendist – Fulbright Scholarship Program – SAD 2008/2009 Član ASABE – American Society of Agricultural and Biological Engineers – SAD Član Upravnog odbora Međunarodnog istraživačkog centra za dobrobit životinja i zaštitu okoliša – NR Kina Član Hrvatskog društva sudskih tumača