Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Ružica Lončarić

Ružica Lončarić

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić

Email: ruzica.loncaric(at)fazos.hr

Prostorija: 104

Telefon: 031 554 871

Ime i prezime Ružica Lončarić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 15.02.1997
Datum i mjesto rođenja 29.10.1970
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 04.12.1994
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 11.01.2002
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 20.06.2006
Područje znanstvenog rada Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda, Sustavi potpore odlučivanja, Ponašanje potrošača
Područje nastavnog rada Tržište i agromarketing, Međunarodni tržišni odnosi, Sustavi potpore odlučivanja u poljoprivredi, Kanali distribucije poljoprivrednih proizvoda, Upravljanje marketingom u hortikulturi
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) -