Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Sara Teklić Ward

Sara Teklić Ward

Sara Teklić Ward , dipl.knjiž.

Email: steklic(at)fazos.hr

Prostorija: 149

Telefon: 031 554 855

Ime i prezime Sara Teklić Ward
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje dipl.knjiž.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Odjeljak knjižnice