Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Siniša Ozimec

Siniša Ozimec

izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec

Email: sinisa.ozimec(at)fazos.hr

Prostorija: 137

Telefon: 031 554 918

Ime i prezime Siniša Ozimec
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 15.12.2008
Datum i mjesto rođenja 22.11.1969
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 16.03.1995
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 08.06.1999
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 04.02.2004
Područje znanstvenog rada Biološka raznolikost, ekologija, zaštita okoliša
Područje nastavnog rada Zoologija, Flora i vegetacija lovišta, Biocenoze kopnenih i vodenih staništa
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)