Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Sonja Petrović

Sonja Petrović

izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović

Email: sonja.petrovic(at)fazos.hr

Prostorija: 370

Telefon: 031 554 923

Ime i prezime Sonja Petrović
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.09.2005
Datum i mjesto rođenja 23.01.1977
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 05.05.2005
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 10.03.2011
Područje znanstvenog rada Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Područje nastavnog rada Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)