Sonja Vila

Prof.dr.sc. Sonja Vila

Email: sonja.vila(at)fazos.hr

Prostorija: 371

Telefon: 031 554 893

Ime i prezime Sonja Vila
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.04.1995
Datum i mjesto rođenja 18.12.1969
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 01.10.1993
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 10.12.1998
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 30.04.2002
Područje znanstvenog rada Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Područje nastavnog rada Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)