Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Tihomir Živić

Tihomir Živić

Tihomir Živić , izv.prof.dr.sc

Email: tihomir.zivic(at)fazos.hr

Prostorija: 220 2. kat

Telefon: 031 554 940

Ime i prezime Tihomir Živić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.05.2018
Datum i mjesto rođenja 01.03.1970
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 07.06.1996
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 12.11.1999
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 08.12.2004
Područje znanstvenog rada humanističke znanosti (filologija: amerikanistika/anglistika, germanistika)
Područje nastavnog rada strani jezici (Engleski jezik/Njemački jezik; Poslovni engleski jezik/Poslovni njemački jezik)
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) digitalna humanistika, traduktologija, kulturna poetika i znanost o književnosti