Tina Bobić

izv.prof.dr.sc. Tina Bobić

Email: tina.bobic(at)fazos.hr

Prostorija: 127

Telefon: 031 554 859

Ime i prezime Tina Bobić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 18.12.2008
Datum i mjesto rođenja 08.09.1980
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 19.10.2008
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 18.06.2014
Područje znanstvenog rada Uzgoj i selekcija goveda, muznost, zdravlje vimena
Područje nastavnog rada Govedarstvo, tehnologija u proizvodnji mlijeka i mesa goveda, etologija domaćih životinja, stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za govedarstvo i konjogojstvo