Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Tomislav Pandurović

Tomislav Pandurović

Tomislav Pandurović , Mr.sc.

Email: tomislav.pandurovic(at)fazos.hr

Prostorija: 210

Telefon: 032343422,0912242041

Ime i prezime Tomislav Pandurović
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Mr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za poljoprivredno strojarstvo