Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Toni Kujundžić

Toni Kujundžić

Toni Kujundžić , mag.ing.agr.

Email: toni.kujundzic(at)fazos.hr

Prostorija: 255

Telefon: 031 554 614

Ime i prezime Toni Kujundžić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje mag.ing.agr.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 17.07.2015
Datum i mjesto rođenja 18.02.1991
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 30.09.2014
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada Vinogradarstvo i vinarstvo
Područje nastavnog rada Vinogradarstvo i tehnologija vina
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za hortikulturu