Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Vedran Mihaljević

Vedran Mihaljević

Vedran Mihaljević

Email: vedran.mihaljevic(at)fazos.hr

Prostorija: 19

Telefon: 031 554 966

Ime i prezime Vedran Mihaljević
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Odjeljak za tehničke poslove i održavanje