Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Vedran Orkić

Vedran Orkić

Vedran Orkić , mag.ing.agr

Email: vedran.orkic(at)fazos.hr

Prostorija: 372

Telefon: 031 554 805

Ime i prezime Vedran Orkić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje mag.ing.agr
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 15.12.2016
Datum i mjesto rođenja 26.06.1991
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 10.12.2015
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo
Područje nastavnog rada Sjemenartsvo
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Sjemenarstvo