Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Vesna Vukadinović

Vesna Vukadinović

Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović

Email: vesna.vukadinovic(at)fazos.hr

Prostorija: 324

Telefon: 031 554 890

Ime i prezime Vesna Vukadinović
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 20.03.1991
Datum i mjesto rođenja 23.01.1964
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 23.02.1990
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 23.03.1998
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 20.03.2003
Područje znanstvenog rada pedologija, sistematika i kartiranje tala, procjena pogodnosti zemljišta, primjena GIS-a u poljoprivredi,
Područje nastavnog rada pedologija, pedogeneza i sistematika tala, procjena pogodnosti zemljišta, kartografija i pedološka daljinska istraživanja, monitoring i zaštita okoliša, održivo gospodarenje tlom
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) pedološka osnova idejnih i izvedbenih projekata za navodnjavanje te sanacije odlagališta otpada, interpretacijska baza tala s vizualizacijom u GIS-u