Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Vjekoslav Tadić

Vjekoslav Tadić

doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić

Email: vjekoslav.tadic(at)fazos.hr

Prostorija: 230

Telefon: 031 554 877

Ime i prezime Vjekoslav Tadić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje doc.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.11.2007
Datum i mjesto rođenja 24.09.1983
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 15.10.2007
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 17.10.2013
Područje znanstvenog rada Tehnički sustavi za zaštitu bilja, Strojevi i ueđaji za raspodjelu mineralnog gnojiva
Područje nastavnog rada Mehanizacija u poljoprivredi
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Voditelj ispitne stanice za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja; Ovlašteni predavač Ministarstva poljoprivrede za Tečaj o održivoj uporabi pesticida