Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Vladimir Jukić

Vladimir Jukić

izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić

Email: vladimir.jukic(at)fazos.hr

Prostorija: 217

Telefon: 031 554 936

Ime i prezime Vladimir Jukić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje izv.prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.01.2005
Datum i mjesto rođenja 22.02.1959
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 07.04.1982
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 20.03.1990
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 20.07.2012
Područje znanstvenog rada Bilinogojstvo, genetika i oplemenjivanje bilja, vinogradarstvo i vinarstvo
Područje nastavnog rada Docent na vinogradarskim kolegijima
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Oplemenjivanje bilja (12 priznatih kultivara), projektiranje vinograda i preradbenih kapaciteta, savjetodavni rad u vinogradarstvu i vinarstvu, rad u međunarodnim povjerenstvima za ocjenjivanje vina