Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Vladimir Margeta

Vladimir Margeta

doc.dr.sc. Vladimir Margeta

Email: vladimir.margeta(at)fazos.hr

Prostorija: 146

Telefon: 031 554 944

Ime i prezime Vladimir Margeta
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje doc.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.03.2000
Datum i mjesto rođenja 20.08.1974
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 30.03.1998
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 04.02.2005
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 10.05.2012
Područje znanstvenog rada Zootehnika, primjena molekularne genetike u zootehnici
Područje nastavnog rada Svinjogojstvo
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)