Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Vladimir Štulac

Vladimir Štulac

Vladimir Štulac , -

Email: vladimir.stulac(at)fazos.hr

Prostorija: 252

Telefon: 031 554 977

Ime i prezime Vladimir Štulac
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje -
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Zavod za kemiju