Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Vladimir Zebec

Vladimir Zebec

doc.dr.sc. Vladimir Zebec

Email: vladimir.zebec(at)fazos.hr

Prostorija: 316

Telefon: 031 554 830

Ime i prezime Vladimir Zebec
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje doc.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.09.2009
Datum i mjesto rođenja 19.07.1983
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 01.01.1970
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 07.07.2009
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada Pedologija
Područje nastavnog rada Pedologija, Terenska i laboratorijska istraživanja
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)