Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Željka Banaj

Željka Banaj

Željka Banaj , ing.polj.

Email: zeljka.banaj(at)fazos.hr

Prostorija: 258

Telefon: 031 554 983

Ime i prezime Željka Banaj
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje ing.polj.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu